Projektledning vid ombyggnad av trädgård

Under hösten 2016 fick jag i uppdrag att planera om denna trädgård. Garageuppfarten har bytt sida och där uppfarten var finns nu en trappa upp till den stora träalten. Tujorna har tagits bort och mur har anlagts istället. För murarna har jag upprättat bygglovsritningar. Utebelysningar har bytts ut och ny belysning har ritats in.

Innan allt var klart kom vintern. Arbetet återupptas under våren 2017.